UDTALELSER

Hvad siger deltagerne?

Vores tidligere deltagere har forskellige erfaringer med at arbejde med forretning og samfundsansvar - lige fra kommercielle partnerskaber med NGO-sektoren til socialt iværksætteri og CSR i den kommunale eller kommercielle verden.


Flere af dem arbejder allerede som CSR-professionelle, men er ofte startet i helt andre stillinger inden for eksempelvis HR, kommunikation, miljø og kvalitet eller public affairs, og har derfor ofte også forskellig uddannelsesmæssig baggrund.


Vores deltagere vælger typisk Sustainable Business Change Manager, dels for at kunne kombinere deres praktiske erfaringer med teori, ny viden og værktøjer, dels for at få et 360-graders overblik over, hvordan man kan arbejde systematisk med at få CSR til at understøtte virksomhedens udviklings- og forretningsmål. 


I videoen til venstre kan du møde nogle af vores tidligere deltagere og høre, hvad de hver især har fået ud af at tage kurset.

Deltagervirksomheder


Jeg har fået en værktøjskasse, som har givet mig sprog og argumentation for at tale om CSR og bæredygtighed, samt kreative tanker og ny energi. 

Jeg har været glad for at det var en praktisk uddannelse, som ikke kun har givet mig teori om området. Det har været intenst, uden at være for intenst og jeg har derfor også lært meget.

Susanne Brøchner

Senior Key Account Manager

Jeg har fået en masse viden via gode eksempler, analysemodeller og værktøjer. 

Jeg er desuden blevet tilbudt et nyt job tilbud som Head of CSR efter det jeg har leveret til min arbejdsplads - en nyoprettet stilling på min nuværende arbejdsplads, som har hævet CSR ambitionen sideløbende med det forløb, jeg har været igennem. 

Få Silke's gode råd fra sit arbejde som Head of CSR.


Sike Sønderstrup-Granquist, 
Head Of CSR 

Deltagerudtalelser


Jeg tilmeldte mig uddannelsen dels for at få styr på begreber og teori, dels for at få ny inspiration til at arbejde med CSR.

 

Jeg har fået en masse ny viden, nye refleksioner og praktiske anvisninger på, hvordan CSR-arbejdet kan håndteres. 


Uddannelsen tilbyder en god kombinationen af både det teoretiske og det praktiske, og jeg kunne især godt lide at CSR-delen går hånd i hånd med forandringsteorien.

Og så har jeg mødt en række nye skønne mennesker, som jeg håber at holde kontakten med.


Trine Panton

Sustainable Business Developer


Jeg har til dagligt et krævende arbejde med indkøb og markedsføring. Derfor havde jeg behov for en struktureret hjælp og inspiration til, hvordan jeg kan sætte fokus på CSR i mit job og til at bruge CSR som en udviklingsmulighed for både mig selv personligt og for firmaet. .

Jeg har fået masser af inspiration og nogle gode værktøjer til, hvordan man kan strukturere og præsentere CSR tanker.


I fremtiden skal jeg bruge læringen fra kurset for at sætte konkrete CSR opgaver i gang i Eventyrsport.


Læs hvordan Kasia bruger uddannelsen i sit arbejde.


Katarzyna Bartosik Sørensen

Category Manager & Sustainability Coordinator

Jeg valgte at tage uddannelsen, fordi jeg blev ansvarlig for CSR og manglede et praktisk og teoretisk fundament til at kunne løfte opgaven på mere sikker grund.


Det er et af de mest anvendelige uddannelsesforløb, jeg nogensinde har deltaget i, og uddannelsen vil bidrage til at KommuneKredits arbejde med samfundsansvar bliver professionelt, reflekteret, aktuelt og fremsynet.

Det vil helt konkret understøtte udarbejdelsen af foreningens CSR-politik og strategier i indeværende år.


Guri Weihe

Head of Partnerships, Public Affairs & ResponsibilityKurset har dannet baggrund for, at jeg nu er startet op som selvstændig konsulent i CSR og partnerskaber. Jeg ved præcist, hvordan jeg vil gribe opgaver an, også selvom CSR er så bredt, som det er.

Kurset har især været godt, fordi vi nåede hele vejen rundt om CSR-analyser, -strategi, -partnerskaber og

-kommunikation, så jeg selv bagefter kan vælge imellem

de metoder der er relevante for mig, og kan tilpasse

min CSR-rådgivning til den enkelte virksomhed.


Læs om Vibekes karriereskift til CSR-konsulent.


Vibeke Tuxen

Owner, Senior ConsultantJeg bruger allerede jævnligt værktøjskassen og de mange brugbare ressourcer, vi har fået gennem forløbet, til at løse mine forskellige CSR-relaterede opgaver. 

 

Desuden er change management-delen en så integreret del af mit arbejde, at jeg ikke kan undgå at bruge den del af uddannelsen også.


Jeg har også brugt det, jeg har lært, til drøftelser med mine medarbejdere, så de også har fået noget læring ud af det.


Rikke Gade Christensen

Sustainable Procurement Manager


Jeg har brugt uddannelsen til at bane vejen for mit job hos Coop. Undervejs i forløbet har jeg kunnet bruge lærings-materialet direkte i mine business cases på arbejde, og sammenfletningen af teori, modeller og best practice indenfor CSR er gået direkte hånd i hånd med de problem-stillinger, som jeg arbejder med.


Uddannelsen har især været brugbar i forhold til at skabe en konkret ramme omkring forandringsledelse, forståelse for opbygningen af business cases, og en styrkning af CSR-tilgange, som jeg har brugt til at sikre buy-in på mine ideer internt i organisationen.


Jacob Ruben

CSR Advisor

I mit daglige virke arbejder jeg meget med bæredygtighed, miljø og den agenda ude hos kunderne. Derfor ville jeg gerne opnå en dybere og bredere indsigt i den forandringsproces, som kunderne går igennem, når man driver en agenda som denne her.


Uddannelsen har givet et godt overblik over integrationen mellem strategisk CSR og forretningsstrategier i almindelighed - og så har det givet nogle super gode værktøjer, som jeg vil bruge i sparringen med kunderne til at understøtte den rejse de er på. 


Jan Damkjær

Senior Partnership Manager

En god, inspirerende og brugbar uddannelse! Jeg synes især at det har været godt, at vi har haft nogle indlægsholdere med, som har fortalt om hvordan de selv arbejder med CSR i praksis. Det har givet os et godt indblik i hvor forskelligt man egentlig kan gribe CSR-arbejdet an.


Jeg skal nu hjem og vidensdele og øse af alt det, jeg har lært her på forløbet, så vi kan blive rigtig gode til at arbejde med CSR i Dantherm. I 2015 vil vi intensivere arbejdet med energieffektiv produktudvikling og CR. Se mere her.


Birgitte Brunsgaard

Executive Assistant

CR & Communications

Jeg har fået masser af god inspiration i processen til mit arbejde med at bringe bæredygtighed på dagsordenen overfor vores kunder.


Den praktiske tilgang koblet med solid teoretisk basis har været rigtig god.


Der har også været nogle rigtig gode diskussioner med de øvrige deltagere, hvor deres forskellige baggrund og erfaringer med CSR er blevet bragt godt i spil.


Ebbe Naamansen

Head of Group Sustainability


Uddannelsen giver et bredt indblik og forståelse for området, og fordi den er modulopbygget, bliver læringen bedre, fordi man selv kan nå at arbejde med stoffet.


Modulopbygningen er guld værd, og hver gang vi har afsluttet et modul har jeg været propfyldt med ny CSR- energi og ny forståelse for de forskellige grene inden for området.


Uddannelsen har givet mig brugbare analyseværktøjer, udviklingsværktøjer i forhold til strategi og implementering, og en god tilgang til forandringsledelse.


Malene Bækgaard

HR Udviklingskonsulent

Forløbet har givet mig en klar køreplan for, hvordan jeg skal gribe CSR-arbejdet an, og forandringsteorierne understøtter processen rigtig godt. Sammensætningen på kurset har også betydet, at det er praktisk anvendeligt fra dag ét.


Det der især har været godt har været gennemgangen af de fire hjørnesten koblet op imod forandringsstrategi, arbejdsperioden mellem modulerne samt de eksterne foredragsholdere. Oversigten over teorierne på de enkelte moduler er fantastisk.


Carlo Liliendahl de Silva

Generalsekretær

Uddannelsen har været den bedste inspiration, jeg har fået i meget lang tid. Og værktøjskassen, jeg har fået med, er helt uvurderlig. Både ifht CSR-området og forandrings-ledelsesdelen. Den er omfattende, professionel og meget anvendelig i praksis.


Det har været et super godt forløb. Rigtig god og meget kompetent undervisning. Professionel og meget anvendelig værktøjskasse. God mængde forberedelse. Super kombination af teori og praksis, hvilket betyder, at det jeg har lært, er lige til at bruge i mit daglige arbejde.

Læs 3 gode råd til din CSR-historie.


Nicoline Olesen

Co-founder & Partner

Holdets størrelse gav tryghed, intimitet og åbenhed, som har bidraget til kursets udbytte, fordi alle turde fortælle åbent og ærligt om både det svære og det gode, vi hver især står med af CSR-relaterede udfordringer i hverdagen.

 

De mange cases har bidraget til at perspektivere de mange teorier og metoder, hvilket har gjort kurset levende og konkret omsætteligt til praksis og handlinger. De personlige cases har også bidraget til at afmystificere det til tider meget udfordrende arbejde, som CSR kan være.

 

Læs mere om Ann-Katrines CSR-rejse.


Ann-Katrine S. Friis

Principal Specialist - CSR

Jeg er overbevist om, at jeg ikke ville kunne finde et tilsvarende eller bedre kursus, hvor jeg kunne føle mig klædt på til opgaven i samme grad og på samme tid.


Med kurset har jeg opnået et grundfundament af kendskab til mulige arbejdsområder inden for CSR samt hvilke rammer der p.t. er. Jeg har desuden erkendt, at det kræver en ildsjæl med politisk tæft og stædighed at drive godt CSR-arbejde.


Hør mere om hvordan Michelle gik fra at være miljøleder til CSR-forandringsagent.


Michelle Kappel

Miljøleder, CSR, arbejdsmiljø og innovation

Jeg tilmeldte mig kurset for at stykre mit faglige fundament, så jeg kan hjælpe vores medlemsvirksomheder til at arbejde med CSR på et strategisk niveau.


Kurset har givet mig et godt indblik i, hvad CSR kan være for forskellige typer virksomheder. Det har også givet mig et solidt fundament at bevæge mig på, når jeg skal videreudviklie min egen måde at gribe CSR-projekter an.


Derudover har jeg fået et sprog og en forståelse for CSR samt en masse ressourcer, jeg kan plukke i efter behov.


Gurli Laursen

Projektleder

Kurset har givet mig et overblik over, hvordan jeg kan arbejde med forretningsorienteret CSR. Hertil har jeg fået en uundværlig værktøjskasse, der klæder mig på til at arbejde med CSR i alle brancher.


Udover redskaber til at arbejde med fælles værdiskabende aktiviteter, har jeg også fået indsigt i, at CSR ikke står alene, men er tæt koblet til forretningsledelse og kommunikation.


Især kursets 360 graders perspektiv, inspirerende og engagerede undervisere samt aktuelle materiale var godt.


Rikke Sauer

Projektleder, Fundraising

Det faglige niveau på kurset er i særklasse. Det er intenst og vanvittig berigende, og man er ikke i tvivl om hvorfor CSR er så vigtig, når man sætter sig i Tanias “studiestol”.


Tanias høje faglighed og positive personlighed er smittende og hun indgyder mod og mening hos os kursister.


Holdet sammensættes, så deltagerne får stor gavn af hinandens viden og faglighed. Samtidig er det relevant og gavnligt at man arbejder med en konkret case.


Malene Brandt

Head of CSR & Corporate Relation

Uddannelsen vil forbedre mine evner til at kommunikere med, og ikke bare til, en bred organisation, og udvikle projekterne i et samarbejde.


Jeg sætter stor pris på værktøjerne, især, og ved at jeg er gearet til hele processen fremover. Derudover havde vi nogle brag af diskussioner,fordi vi var deltagere fra mange forskellige baggrunde og fagligheder.


Læs om Charlotte Staib Hansens CSR rejse.


Charlotte Staib Hansen

CSR Koordinator, Fiskars - Royal Copenhagen Thailand

Jeg har på en god måde fået meget mere ud af kurset, end det jeg nu kan se før var et snævert blik på bæredygtighed og SDG'erne.


Jeg refererer især her til indsigter om bæredygtighed i forretningen, forretningen ind i bæredygtighed, til forhold omkring bæredygtighed i kerneforretning, og at få andre til at agere bæredygtigt samt business integrity dimensionerne.


Christine Rich, 
Senior Executive Officer

Jeg tilmeldte mig uddannelsen for at forstå mulighederne ved at integrere CSR i forretningsstrategien. 


Det har været en stor fornøjelse at tage uddannelsen, og det der især har været godt ved forløbet har været 

varigheden med gode mellemrum mellem modulerne, tid til sparring og idebank.


Jeg er nu change manger i min virksomhed, og alle værktøjerne kommer med sikkerhed i brug.


Jesper Lykke Carstensen

Head of HSE (MHI Vestas Offshore Wind)

Jeg tog kurset for at målrette min profil mod et bæredygtigt job.

Jeg har fået sat ord og viden på min interesse og passion for bæredygtighed. Jeg har fået en praktisk værktøjskasse, som jeg glæder mig til at bruge i mit næste job.


Holdets deltagere har, som repræsentanter for mange forskellige indgange til CSR, været fantastisk - både socialt og fagligt. Den fælles interesse for at gøre verden til et bedre sted at leve har været givende og bekræftende.

Jeg er hver gang taget inspireret, klogere og gladere hjem.


Læs Signes interview.


Signe Rasmussen

tidl. Senior Project Coordinator

Jeg tilmeldte mig for at udvide min viden om praktisk arbejde med CSR i virksomheder som en god overbygning til mine erfaringer med socialt iværksætteri.


Jeg har fået helt praksisnære måder at håndtere og forstå forretningsdrevet CSR og hvordan man helt konkret kan arbejde med det. Samtidig har det været en kæmpe aha-oplevelse at lære mere omkring forandringsledelsesværktøjer, og hvor vigtigt det er at arbejde med change management.


Tania Ellis er særlig god til at skabe læring for alle typer elever på forskellige steder på rejsen.


Thandi Dyani

Director

Først og fremmest har uddannelsen resulteret i en stilling, hvor jeg kan bruge min nyerhvervede viden.


Men ud over dette gav kurset også et rigtigt godt billede af, hvordan man strategisk bygger virksomhedens CSR-strategi op, ét skridt ad gangen så strategien netop rammer de vigtigste nøgleområder som er vigtige for virksomheden.


Jeg bruger læringer i mit nuværende arbejde til at få struktureret de tiltag, som skal være med til at drive virksomheden frem.


Susanne Mustonen

Business Developer and Production Coordinator


Uddannelsen har hjulpet mig med at få styr på retorikken, værktøjskassen og forståelsen for de forskellige elementer inden for CSR. Undervejs har der været masser af god dialog og indsigtsfulde oplæg – både af Tania og udefra.


Det kan jeg bruge til at skabe en fælles platform og forståelsesramme til virksomhedens videre arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed.


Få Evas gode råd og værktøjer.


Eva Vig

Senior Consultant, CSR &HS


Jeg tog uddannelsen, fordi vi gerne vil gøre mere inden for CSR. Jeg har fået utrolig meget ny viden, og en værktøjskasse som jeg allerede er i fuld gang med at bruge til at bygge en business case for vores samfundsengagement.


Det som især har været godt er, at undervisningen foregår i et forum, hvor der sidder medstuderende fra helt andre brancher, og hvor man har muligheden for at diskutere undervejs.


Derudover vil jeg også nævne Tania Ellis' kompetencer, finger på pulsen, energiniveau og humor; de relevante indlægsholdere undervejs; og et hav af materiale, som kan bruges fremadrettet. 


Gitte Jensen

Office Manager


Et meget inspirerende forløb, der har givet mig en god indføring i de centrale CSR-elementer og redskaber til at tænke forretningsmodeller til både økonomisk og samfundsøkonomisk værdi, i kombinationen af forretning, marketing og CSR.

 

Uddannelsen har i den grad pustet til min passion for at få profit og social ansvarlighed til at gå hånd i hånd til gavn for virksomhed, kunder og samfundet som helhed.


Anette Juul Paustian

Senior Projektleder

Strategiske Partnerskaber

Jeg tilmeldte mig uddannelsen for at supplere mine praktiske CSR-erfaringer med nogle teoretiske værktøjer, få indblik i nyeste tendenser inden for CSR - og for at møde andre som også arbejder inden for samme område.


Det der først og fremmest har været godt ved forløbet har været den kompetente undervisning, men også gruppearbejdet. Der har været et godt miks mellem undervisning, gruppearbejde og eksterne oplægsholdere.


I mit arbejde vil jeg bruge nogle af de værktøjer, vi har fået her på uddannelsen.


Mikkel Hyldig

Projektleder

Ikke kun jeg men også vores ledelse har meget hurtigt inde i forløbet oplevet, at uddannelsen har givet os konkrete værktøjer og inspiration til handlingsplaner, der kan omsættes direkte til vores løbende arbejde med ansvarlighed i organisationen.


Jeg har fået stærke kompetencer i forandringsledelse og inspiration til, hvordan jeg i praksis kan understøtte organisationens strategiske arbejde med bl.a. CSR og strategiske partnerskaber på tværs af sektorer.


Læs om Nannas seneste karriereskift til DIEH-Direktør.


Nanna Callisen Bang

Direktør 


Jeg har fået opfyldt alle mine forventninger til uddannelsen - og min egen chef har været positivt overrasket over, hvor hurtigt og hvor meget brugbart der er kommet tilbage til vores organisation.


Tania Ellis er en super dygtig og interessant formidler. Teorier bliver gjort anvendelige og relateret til praksis, så man kan tage direkte hjem efter hvert enkelt modul og anvende det i egen virksomhed.


Den vidensdeling der sker undervejs med de andre deltagere, er også en af de ting jeg varmt kan anbefale.


Camilla Stengelshøj Madsen

Financial Analyst

Uddannelsen har givet mig en masse inspiration, som jeg fremadrettet vil bruge til at styrke CSR-strategien for min virksomhed. Derudover har jeg fået ammunition til at sikre mit mandat til opgaven.


Det har været utroligt inspirerende at møde de ildsjæle ude i virksomhedsverden, som lever teorien i praksis. Der har i det hele taget været nogle gode snakke og erfarings-udvekslinger rundt om bordet undervejs i forløbet, i forhold til hvordan vi hver især har valgt at afprøve teorien i praksis.


Mieke Bak Rasmussen

Energipolitisk Rådgiver


Det har været rigtig godt, at vi gennem hele forløbet skulle tage udgangspunkt i vores eget arbejde - det har gjort kurset meget letforståeligt og muligt at overføre til min hverdag umiddelbart efter hvert modul.


Helt konkret fik jeg udviklet en handlingsplan for, hvordan jeg skulle arbejde videre med implementering af vores nye CSR-strategi. Jeg har fået en større faglig selvsikkerhed, fordi jeg nu har en værktøjskasse, jeg kan hente redskaber og metoder frem fra, når jeg har behov for dem.


Freja Marie Frederiksen

Projektleder

Jeg fik kurset varmt anbefalet og tilmeldte mig, da Sex & Samfund for et par år siden påbegyndte CSR-rejsen. Jeg ville gerne klædes bedre på til at tage CSR-dagsordenen viderer. Personligt var jeg også stærkt motiveret, da jeg selv har haft et ønske om at styrke min faglighed på dette område.


Jeg har fået konkrete redskaber til at arbejde systematisk med CSR og kombinationen af CSR og forandringsledelse gør kurset meget let anvendelig i egen organisation.


Se hvordan sex og CSR hænger sammen.


Jacqueline Bryld

Internal Director 

Jeg tilmeldte mig kurset for at bygge videre på min viden om CSR, særligt i forhold til praktisk implementering. Kurset har bl.a. givet mig et godt netværk af personer jeg kan dele både frustrationer og succeser med.


Jeg har opnået god indsigt i "work from the inside" og hvordan man skaber alliancer.


Derudover har jeg fået en bedre forståelse for, hvordan jeg i min kommunikation kan engagere både ledelse og kollegaer i CSR-arbejdet.


Eliza Renda

Social Compliance Coordinator

Jeg har fået gode konkrete ideer, inspiration og en værdifuld indsigt i hvordan forandringsledelse virker, samt en konkret CSR-handlingsplan og en generel toolbox, der kan bruges igen og igen til andre projekter eller i andre virksomheder.


De to spor med bæredygtig business og forandringsudvikling giver er en genial og værdifuld sammenkobling. Alle emner, modeller og oplæg er super relevante og Tania Ellis har fingeren på pulsen og hånden på glaskuglen, i forhold til viden om hvad der sker nu og i fremtiden indenfor CSR.


Mette Engelbrechtsen

Product Manager - Business &

Marketing Developer

Kurset har givet mig en grundlæggende forståelse af den forretningsmæssige side af virksomheders sociale ansvar, som gør, at jeg er bedre i stand til at indgå som partner fra NGO siden. Kombinationen af forretnings- og social impact er særdeles interessant


Inddragelsen af real-life cases fra virksomheder har været inspirerende. Det er en fantastisk mulighed at fordybe sig i emnet i 2-3 sammenhængende dage og samtidig opbygge en større forståelse igennem et struktureret forløb over 5 måneder.

 

Kaspar Bro Larsen

Business Engagement Advisor

Kurset har gjort, at jeg i højere grad føler mig klædt på til at få sustainibility ud over rampen og ind i min jobbeskrivelse - både strategisk og operationelt.


Det er et stort plus, at jeg også har fået adgang til et relevant netværk af dygtige mennesker, som jeg kan spare med. Med deltagere fra mange forskellige brancher, er det desuden blevet tydeliggjort at alle kan arbejde med CSR.


Den skriftlige caseeksamenen gør at man bliver tvunget til at bruge teorien og anlægge en 360 graders strategi. Den mundtlige præsentation kan desuden bruges til interne præsentationer.


Mette Tvilling Johansen

Sourcing/Buying Manager

Jeg har brugt læringen fra kurset til at forstå hvordan en virksomhed bygger sin CSR case op, og dermed hvordan jeg skal se og tænke samarbejdsprojekter fra en NGO-vinkel ind.


Jeg er også blevet inspireret til at se de forretningsmæssige muligheder i CSR, og at arbejde det helt ind i kernen af forretningsudviklingen.


De forskellige deltageres baggrunde har også været en stor ressource – særligt at få forskellige syn og erfaringer,

når man selv er ny indenfor CSR.


Vibe Jensen

Business Developer and Program Officer

Dieter Carstensen, 

Head of Digital Child Safety

Presseomtale


CSR er en forretningsdisciplin - interview med Tania Ellis (Business Review, 21.02.2022)


Bæredygtig mode kræver omstilling af forretning, adfærd og kultur - interview med Birgit S. Suster, Studio Suster (CSR.dk, 30.11.2021)


Fra miljøstudier i Polen til bæredygtige eventyr i Danmark - interview med Kasia B. Sørensen, Eventyrsport (CSR.dk, 12.12.2021)


Bæredygtig business på nordjysk - interview med Benny Møller Meyer, Roblon (CSR.dk, 26.04.2021)


Vil du være en bæredygtig forandringsleder? (Finduddannelse.dk, 05.11.2020)


Fra CV til personligt CSR-karrierehus - interview med Signe Rasmussen, Carl Hansen & Søn (CSR.dk, 11.06.2020)


Om hippier, hør og bæredygtige hensyn i tekstilbranchen - interview med Silke Sønderstrup - Grandquist, Sourcing-House (CSR.dk, 24.03.20) 


Et bæredygtigt livsdesign, der forener Nord med Syd - interview med Thandi Dyani, Impact Hub Johannesburg (CSR.dk, 17.09.19)


SDG-partnerskaber er også for mindre NGOer og virksomheder - interview med Vibe Jensen, Danish Forestry Extension (CSR.dk, 21.06.19)


Om forræderi, forretning og nye fremtidsmuligheder - interview med Vibeke Tuxen, VTuxen (CSR.dk, 22.06.18)


Struktur og systemer skaber klarhed og retning for CSR 2.0 - interview med Eva Vig, Fertin Pharma A/S (CSR.dk, 04.06.18)


Hvilken CSR-historie fortæller du om din virksomhed? - interview med Nicoline Olesen, MäRK (CSR.dk, 23.01.18)


Gode råd om dansk CSR i Thailand - interview med Charlotte Staib Hansen, Fiskars - Royal Copenhagen Thailand (CSR.dk, 11.12.17)


Fra miljøleder til forandringsagent - interview med Michelle Byskov Kappel, DSB Vedligehold A/S (CSR.dk, 03.07.17)


Seksuel sundhed set med CSR-briller - interview med Jacqueline Bryld, Sex & Samfund (CSR.dk, 20.02.17)


Min vej til CSR-jobbet - interview med Ann-Katrine S. Friis, Nilfisk (CSR.dk, 20.01.17)


CSR på skinner - om samfundsansvar hos Metro Service - interview med Camilla S. Madsen (CSR.dk, 24.11.15)


Vores shared value partnerskaber kræver orden i eget hus - interview med Nanna Callisen Bang, CARE (CSR.dk, 10.11.15)


CSR og forandringsledelse set fra Amager Bakke - interview med Malene Bækgaard, Amager Ressource Center (CSR.dk, 27.10.15)


Skal du arbejde som CSR forandringsleder i det nye år? (30.12.16)


Ny uddannelse kobler samfundsansvar med forandringsledelse og forretning (CSR.dk, 15.01.15)


Viden og værktøjer til 'shared value' i praksis (CSR.dk, 27.01.15)


CSR-chef eller forandringsleder? (CSR.dk, 09.02.15)


Praktisk anvendelig uddannelse for CSR forandringsagenter (CSR.dk, 22.09.15)

Copyright © TANIA ELLIS - The Social Business Company®. All Rights Reserved.

Vi samarbejder med

Sustainable Business Change Manager er en praktisk anvendelig uddannelse og certificering, der udbydes af TANIA ELLIS - The Social Business Company®, én af Skandinaviens førende CSR trendformidlings- og rådgivningsvirksomheder.


Uddannelsen giver nyeste viden og praktiske værktøjer til ledere og rådgivere, som ønsker at arbejde med forretningsdrevet CSR og forandringsledelse i praksis. Forløbet afsluttes med eksamen og certificering med diplom.


Forløbet giver dig en enestående mulighed for at få en kombination af både teori og praktisk anvendelig CSR-viden og værktøjer, som udover at opgradere din egen faglighed og CV også giver dig mulighed for at udarbejde en CSR-handlingsplan for din egen virksomhed.